Program for dag 2

dyroyseminar_topp

24. september

Spor 1
Nordavindshagen:
Næringsveier i nord – om infrastruktur som gjør at vi kan drive næring i lokalsamfunnene og transport av råstoff langs veiene.
Spor 2
Kontorhotellet:
Stedsuavhengig tankegang som strategi for lokalsamfunnsutvikling!
Spor 3
Elvetun skole, kultursalen: Kommunenes framtid; ungdomskraft og nye ungdomsroller. Også om utdanningsvalg, nettvett og den digitale skolen.


Felles program fra og med lunsj
12.30Lunsj i Nordavindshagen
13.30Kulturinnslag
13.40Hva har vi lært? Innspill fra spor 1, 2 og 3
Innspill fra spor 1
Innspill fra spor 2
Innspill fra spor 3
14.20Debatt: Blir fylkeskommunen borte?
Debattleder; Redaktør i Folkebladet, Steinulf Henriksen

Line Fusdahl, Fylkesrådsleder Troms (H)
Ivar Prestbakmo, Fylkesråd for miljø og samferdsel (Sp)
Line Miriam Sandberg, Fylkesråd for næring, kultur og helse i Troms (FrP)
Roar Sollied, Fylkesråd for utdanning i Troms (V)
Kari-Anne Opsal, Fylkespolitiker (Ap)
15.00Kulturinnslag
15.30Avslutningsord
v/ professor Tom Tiller, UiT