Program for dag 2 – Spor 1

Næringsveier i nord – om infrastruktur som gjør at vi kan drive næring i lokalsamfunnene og transport av råstoff langs veiene.

Sted: Nordavindshagen

Møteleder: Kjell-Sverre Myrvoll

 

09.00Åpning
Fylkesråd for samferdsel, Ivar B Prestbakmo

Kulturinnslag
09.20Sjømatnæringen som vekstkraft
Utfordringer/muligheter i Nord

Nestleder Fiskeri- og havbruksnærings landsforening (FHL), Fredd Wilsgård

09.40Sjømatnæringen i et globalt marked
Samfunnskontakt SalMar Nor ASA, Alf Jostein Skjærvik
10.00Arktisk landbruk inn i fremtiden
Produsentkontakt i Tromspotet AS, Ulrike Naumann
10.20Debatt: Råvarer ut i verden
Fredd Wilsgård, Ulrike Naumann, Alf Jostein Skjærvik, Fylkesråd Ivar B Prestbakmo m.fl.
10.50Kaffepause

Kulturinnslag

Ledende aktører som motorer ut i verden
11.10Demas i et globalt marked
Styreleder i DEMAS AS, Ann-Brith Jensen
11.30Norsk industrien når ut
Daglig leder i TAM AS, Tor A. Mentzoni

Kulturinnslag

11.50Debatt: Har norsk industri en framtid?
Tor Mentzoni, Ann-britt Jensen, NHO Troms, m.fl.
12.20Avslutning spor 1
12.30Lunsj i Nordavindshagen
13.30Kulturinnslag
13.40Hva har vi lært? Innspill fra spor 1, 2 og 3
Innspill fra spor 1
Innspill fra spor 2
Innspill fra spor 3
14.20Debatt: Blir fylkeskommunen borte?
Debattleder; Redaktør i Folkebladet, Steinulf Henriksen

Line Fusdahl, Fylkesrådsleder Troms (H)
Ivar Prestbakmo, Fylkesråd for miljø og samferdsel (Sp)
Line Miriam Sandberg, Fylkesråd for næring, kultur og helse i Troms (FrP)
Roar Sollied, Fylkesråd for utdanning i Troms (V)
Kari-Anne Opsal, Fylkespolitiker (Ap)
15.00Kulturinnslag
15.30Avslutningsord
v/ professor Tom Tiller, UiT