Program for dag 2 – Spor 2

Stedsuavhengig tankegang som strategi for lokalsamfunnsutvikling!

Sted: Læringshagen/kontorhotellet

Møteleder Kari Johanna Tveit

 

09.00Åpning

Kulturinnslag
09.10Introduksjon til tema
v/ Stortingsrepresentant Regina N. Alexandrova (H)
09.20Skaper den internasjonale trenden «workation» nye muligheter? I nord, f.eks. i Lofoten ?
v/Gert-Jan Zeestraten, Kunstner og samfunnsbygger
09.40Reiseliv i nordområdene
v/ Fylkesråd for næring, kultur og helse, Line Miriam Sandberg
10.00Internasjonalt samarbeid
v/ Daglig leder Lindis Sloan og Helga Eggebø, Senter for kunnskap og likestilling (KUN)
Dialog og spørsmål
10.40MOOC og stedsuavhengige studier via digitale verktøy
v/ Daglig leder Lars Utstøl, studiesenteret.no.
11.00Pause med kaffe
11.20Vertskapsrollens betydning for varig inkludering
v/ prosjektleder Katja Wehner Regionalt vertskapsprosjekt
Kulturinnslag
11.40Debatt
Stedsuavhengig arbeid og utdanning – hvordan blir framtida?

Marit Alvig Espenes
12.20Avslutning spor 2
12.30Lunsj i Nordavindshagen
13.30Kulturinnslag
13.40Hva har vi lært? Innspill fra spor 1, 2 og 3
Innspill fra spor 1
Innspill fra spor 2
Innspill fra spor 3
14.20Debatt: Blir fylkeskommunen borte?
Debattleder; Redaktør i Folkebladet, Steinulf Henriksen

Line Fusdahl, Fylkesrådsleder Troms (H)
Ivar Prestbakmo, Fylkesråd for miljø og samferdsel (Sp)
Line Miriam Sandberg, Fylkesråd for næring, kultur og helse i Troms (FrP)
Roar Sollied, Fylkesråd for utdanning i Troms (V)
Kari-Anne Opsal, Fylkespolitiker (Ap)
15.00Kulturinnslag
15.30Avslutningsord
v/ professor Tom Tiller, UiT