Program for dag 2 – Spor 3

Kommunenes framtid; ungdomskraft og nye ungdomsroller. Også om utdanningsvalg, nettvett og den digitale skolen.  

Sted: Kultursalen

Møteledelse: Elise Chruickshank og Sverre Bergheim

 

09.00Åpning

Kulturinnslag
09.15Utdanning for alle?
Framtidig skolestruktur

Fylkesråd for Utdanning, Roar Sollied (V)
09.30Hva vil vi med skolen?
Ass. Fylkesmann, Ingrid Hernes

Kulturinnslag
09.40Kan nord lære av vest?
Ass. Fylkesskolesjef Møre og Romsdal, Rune S. Opstad
09.55Debatt: Læringsmetoder - finnes det andre måter å lære på?

Debattledere:
Elise Cruickshank og Sverre Bergheim
Korte innledninger, eksempler fra skoler den digitale skolen

En egen debatt med unge mennesker på podiet
10.30Kaffepause

Kulturinnslag
10.45Folkehøgskolen igangsetter ungdomsforskning
Daglig leder av Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland
11.00Debatt: Gode råd! Hvordan blir framtidas skole?
Debattleder:
Professor Tom Tiller innleder og leder diskusjonen

I panelet;
En lærer, en forelder (FAU)
Konst. utdanningsdirektør I Troms, Eivind Bratsberg
Ass. Fylkesskolesjef Møre og Romsdal
Rune S. Opstad
Fylkesråd for Utdanning Roar Sollied
Daglig leder av Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland

Kulturinnslag

11.55Nettmobbing
Sandra Borch, profilert politiker
12.20Kulturinnslag
Skuespiller og performance-kunstner (23 år) Mats Jangås

Med denne performancen ønsker jeg å forske videre i disse spørsmålene og sammen med publikum skal jeg utforske mine egne roller, strippe ned alle forsvarsverkene og fasadene og komme ned til den personen jeg virkelig er
12.30Lunsj
13.30Kulturinnslag
13.40Hva har vi lært? Innspill fra spor 1, 2 og 3
Innspill fra spor 1
Innspill fra spor 2
Innspill fra spor 3
14.20Debatt: Blir fylkeskommunen borte?
Debattleder; Redaktør i Folkebladet, Steinulf Henriksen

Line Fusdahl, Fylkesrådsleder Troms (H)
Ivar Prestbakmo, Fylkesråd for miljø og samferdsel (Sp)
Line Miriam Sandberg, Fylkesråd for næring, kultur og helse i Troms (FrP)
Roar Sollied, Fylkesråd for utdanning i Troms (V)
Kari-Anne Opsal, Fylkespolitiker (Ap)
15.00Kulturinnslag
15.30Avslutningsord
v/ professor Tom Tiller, UiT