Om oss

Dyrøyseminarsenteret

Vår oppgave er å være et internt utviklingsredskap og et eksternt samarbeidsverktøy for Dyrøy kommune.

Vi er intern pådriver for læring og kunnskapsdeling i Dyrøy, og tar initiativ til ulike utviklingsprosjekter. Samtidig er vi en pådriver for økt kontakt og utviklingsrettet samarbeid mellom Dyrøysamfunnet og omgivelsene, for eksempel stat, fylkeskommune, FoU-miljøer og næringsliv.

Vi er et kommunalt foretak i Dyrøy kommune. Vårt arbeid er organisert rundt langsiktige program og prosjekter. Det er vårt styre som legger føringer for vårt arbeid.

Styret 2012 – 2015 er formannskapet i Dyrøy kommune, bestående av:

  • Marit Alvig Espenes
  • Knut Arne Johansen
  • Stig Stokkland
  • Kine Hansen
  • Håvard Danielsen

Møteprotokollene fra styremøtene i Dyrøyseminarsenteret kan lastes ned fra Dyrøy kommune sine nettsider her.

 

Våre prosjektledere – kompetanseprofil

Ragnvald Storvoll Daglig leder

RagnvaldLærerutdannet og master i ledelse. Daglig leder i Dyrøyseminarsenteret. Jobbet med utviklingsarbeid/prosjektledelse i over 20 år, kommunalt, regionalt og nasjonalt. Storvoll jobber med en doktorgrad, tema «Stedsuavhengig arbeid og læring», ved Studiesenteret Finnsnes/UiT. Han følger opp våre eksterne nettverk. Videre har Storvoll flere roller i bl.a. referansegrupper og er nestleder i Fagrådet til Kompetansesenteret for distriktsutvikling.

Tlf.: 90531848
E-post.: ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no

 

Ansvarsområder/prosjekt

Regnskap/budsjett/personalansvar

By- og Regionprogrammet

Dyrøyseminaret

 

Nina Jørgensen Nikolaisen Prosjektleder

IMG_9126 1

 

Nina kommer fra Sørreisa og flyttet til Dyrøy i 1991. Har vært ansatt ved Dyrøyseminarsenteret KF siden 1998.
Studerer for tiden bachelor sosialpedagogisk Rådgivning, ved høyskolen i Nesna.

Tlf.: 95803547
E-post: nina.nikolaisen@dyroy.kommune.no

Ansvarsområder/prosjekt

Sammen om en bedre kommune  (SO1BK), avsluttes desember 2015. Stedsuavhengige arbeidsplasser  /Kontorhotellet 2011-2015, søkes videreført via forprosjektet»Interreg»prosjekt 2015-2016.

HMS På bedringens vei  2013-2015. HMS «Opptur i lag» 2016. S@mspill 2015-2016. Dyrøyseminaret. DSS nettside/Facebookside. By- og Regionprogrammet 2015-2018

 

 

Kjell- Sverre Myrvoll Prosjektleder

Kjell-Sverre Myrvoll er født og oppvokst i Balsfjord, og har bodd i Dyrøy siden 2012.
Han har landbruksutdanning og en allsidig bakgrunn innenfor politikk og næringsliv. Kjell-Sverre har blant annet vært fylkessekretær i Senterpartiet, drevet eget maskinfirma, Han har også vært varaordfører i Balsfjord og fylkestingsrepresentant i Troms. Kjell-Sverre jobber med prosjektutvikling, og har ansvaret for oppfølging av kommunale utviklingsprosjekter.

Tlf.: 41020861
E-post: kjell.myrvoll@dyroy.kommune.no

 

Ansvarsområder/prosjekt

Beitebruk i utmark

Samarbeidsprosjekt Villfisk Oppdrettsnæringen

Dyrøyseminaret

 

 

 

Karl Johan Olsen Prosjektleder

 

Psykiatrisk sykepleier. Har Jobbet i sykehjem og hjemmesykepleien, superbruker i elektronisk journal innenfor Pleie og omsorg siden innføringen i 2004. Prosjektlederrolle elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og fastlege gjennom Elin-K prosjektet og som samarbeidskommune i FUNNK- e prosjektet.  Ansvarsområde: Innovasjonsprosesser i helse/pleie og omsorg.
Tlf.: 91535349
E-post: karl.olsen@dyroy.kommune.no

 

Ansvarsområder/prosjekt

Helseprosjekter