Landbruksprosjekter

Dyrøyseminarsenteret KF er for tiden involvert i to prosjekter som omhandler landbruk.

Det ene prosjektet «Beitebruk i utmark» tar for seg hvilke resurser ligger der tilgjengelig.Helt kort kan vi si at målet med prosjektet er at kommunene skal utarbeide beitebruksplaner som en del av det kommunale planverket. Planene skal vise hva som er utmarkas potensiale, hvordan utnyttelsen er i dag, samt prøve å si noe om hvordan utnyttelsen kan økes. Beiterett, interessekonflikter og gjerdeplikt med mere vil også være en naturlig del av en kommunal beitebruksplan.

Det andre prosjektet har tittelen « Robust landbruksforvaltning i Midt-Troms». Hovedmålet med prosjektet er å profesjonalisere forvaltnings og utviklings- og utviklingsfunksjoner innen landbruksnæringen i Midt-Troms gjennom systematisk samarbeid og nye samarbeidskonstellasjoner mellom to eller flere kommuner i Midt- Troms.

Prosjektleder for begge prosjektene er Kurt T. Norkyn Klaussen.