Velkommen til vår nye nettside

Det var på tide å oppdatere nettsida vår. Dyrøyseminarsenteret har i dag mange oppgaver som ikke kommuniseres tydelig nok gjennom den nettsida vi hadde. Prosjektene er flere enn tidligere, og stabens sammensetning har endret seg. Sammen innehar vi kompetanse til å løse utviklingsoppgaver både internt og eksternt. Dette vil vi fortelle mer om på sida […]

Les mer 0