Sammen om en bedre kommune

Prosjekt: Sammen om en bedre kommune
Prosjektleder: Nina Jørgensen Nikolaisen
Utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Programmet tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren – sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltid/deltid og omdømme. Dyrøy har valgt å sette særlig fokus på heving av digital kompetanse blant arbeidstakerne i kommunen. Sammen med 7 andre kommuner er vi en del av et nettverk som møtes jevnlig for å bygge kompetanse og dele erfaringer.