Stedsuavhengige arbeidsplasser

Prosjekt: Stedsuavhengige arbeidsplasser
Prosjektleder: Kari Johanna Tveit
Leder satsinga på prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser som fokuserer på de mulighetene ny teknologi og høyhastighets bredbånd skaper i arbeidslivet. Mange flere kan bo der de vil og ta jobben med seg på flyttelasset. Hovedprosjektet jobber med modeller for flytting av jobb og utbredelse av den stedsuavhengige tankegangen i næring, læring og kultur. Fokus på forskning, nettverk og publisering. Eget nettsted: www.stedsuavhengig.no.

Prosjektet er gjenstand for følgeforskning i regi av Distriktssenteret (KDU). For tiden skrives det to mastergradsoppgaver om emnet av studenter tilknyttet Studiesenteret Finnsnes/Universitetet i Tromsø, og det er satt i gang et doktorgradsarbeid. Prosjektet blir kartlagt og lagt i kunnskapsbasen til Distriktssenteret (KDU).

Sluttrapport for forprosjektet
Sluttrapport for år 1 av hovedprosjektet (fase II)